SURFACE CLEANER – PODOPER

Antibakterijsko koncentrovano dezinfekciono sredstvo na bazi 1.5% benzankolijum hlorida

ISO PET 1
Efikasno mikrobiocidno dejstvo u vremenu kraćem od 2 min.

Category:

Opis

Proizvod je namenjen za čišćenje i dezinfekciju površina i predmeta u zdravstvenim ustanovama (bolnicama, domovima zdravlja, stomatološkim ordinacijama), laboratorijama, sportskim halama, školskim i predškolskim ustanovama, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, prehrambenoj industriji, industrijskim halama i magacinima.