EFFIX HARD DEGREASER

SASTAV: Voda, nejonski surfaktant, Kalijum Hidroksid, Butil Glikol, Tetranatrijum Etilen Diamin Tetraacetat, Metiliztiazolinom, Metilhloroizatiatolinion, Miris /Linaloon, Citral, Citronelol/.

NAMENA: Veoma snažno i pouzdano sredstvo za odmašćivanje delova i opreme koja se koristi u proizvodnjama raznog tipa. EFFIX HARD Odmašćivač je tečno sredstvo namenjeno efikasnom uklanjanju masnoća sa industrijske opreme i čišćenju tvrdih površina. Izuzetno efikasan u uklanjanju starih naslaga masnoće. Zahvaljujući svojoj efikasnoj formulaziyaciji uspešno če razgraditi i najtvrdokornije naslage masnoća sa mašina i njihovih komponenti.

  • ISO PET 1Pakovanje 5L – refil
Category:

Opis

UPOZORENJE: Izaziva teške opekotine kože i oštećenja oka. Čuvati van domašaja dece. Oprati oči i ruke detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči i lice. Ako s eproguta, isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Ako dospe na kožu, ili kosu, Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom, ili istuširati se. Ako dospe u oći, Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontatna sičiva, ukoliko psotoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja, ambalaže, vršiti u skladu sa nacionalnim propisima.