Telefon: +381 064 645-79-12 Email: office@familyminvest.rs Radno vreme:Pon - Sub(8-16)

EFFIX Etil Alkohol 70%

Dezinfekciono sredstvo za ruke i površine

  • ISO PET 1
  • 5l, 1l, 250ml
EFFIX_gel_70posto

Opis

Napomene

Ne koristiti na oštećenoj koži. U slučaju gutanja, isprati usta vodom, ne izazivati povraćanje i potražiti lekara. U slučaju udisanja, izneti osobu na svež vazduh i staviti u položaj koji olakšava disanje. Ne tretirati hranu.

Uputstvo za upotrebu

Dezinfekcija se može vršiti prskanjem površina, tako da one budu vlažne najmanje 30 sekiundi. Nakon prskanja, površine ostaviti da se osuše prirodnim putem. Dezinfekcija se može vršiti i brisanjem, tako što s ena krpu nanese količina ovog rastvora, koja obezbeđuje da površina koja se dezinfikuje  bude navlažena najmanje 30 sekundi. Ostaviti da se ovako dezinfikovane površine prirodnim putem. Površine posle dezinfekcije nije potrebno ispirati vidim, čak i ako dolaze u kontakt sa namirnicama. Za dezinfekciju ruku, 2-3ml oivog rastvora naneti utrljavanjem, na čistu i neosštećenu kožu ruku. Rastvor utrljavati 30 sekundi. Nakon toga, pustiti da se ruke osuše prirodnim putem.

Namena

Proizvod je rastvor za upotrebu. Koristi se nerazblažen, za dezinfekciju površina i predmeta u zdravstvenim ustanovama /bolnicama, domovima zdravlja, stimatološkim ordinacijama/, labaratorijama, sportskim halama, školskim i predškolskim ustanovama, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, prehrambenoj industriji, industrijskim halama i magacinima. Koristi se i za dezinfekciju površina u domaćinstvu. Mogu dezinfiokati površine koje dolaze u kontakt sa hranom. Može se koristiti i za dezinfekciju neoštećene kože ruku.

Upotreba i mere opreza

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Ako dospe u oči, pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontatna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja / ambalaže vršiti u skladu sa nacionalnim propisima.

Sastav

Voda, etanol, boja

Pošaljite upit

80+ Partneri sirom Srbije