Telefon: +381 064 645-79-12 Email: office@familyminvest.rs Radno vreme:Pon - Sub(8-16)

EFFIX Etil Alkohol 50

Sredstvo za dezinfekciju ruku

HAND CLEANER

  • ISO PET 1
  • 500ml
EFFIX_HandCleaner_500ml_pumpica

Opis

Ne koristiti na oštećenoj koži. U slučaju gutanja, isprati usta vodom, ne izazivati povraćanje i potražiti lekara. U slučaju udisanja, izneti osobu na svež vazduh i staviti u položaj koji olakšava disanje. Ne tretirati hranu.

Uputstvo za upotrebu

Proivzod se koristi ne razređen. Za higijensku dezinfekciju ruku potrfebno je naneti 3ml ovog proizvoda na prethodno oprane i suve ruke, i utrljati do 30 sekundi. Za hiruršku dezinfekciju ruku, potrebno je, na predhodno oprane i suve ruke, naneti najmanje 2×5 ml ovog porizvoda na svaku šaku i podlakticu i utrljavati 3 minuta.

Namena

Proizvod je namenjen za higijesku i hiruršku dezinfekciju ruku u zdravstvenim i farmaceutskim ustanovama, u prehrambenoj industriji, a preporučuje se i za dezinfekciju ruku u svakodnevnoj upotrebi.

Upotreba i mere opreza

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Ako dospe u oči, pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontatna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja / ambalaže vršiti u skladu sa nacionalnim propisima.

Sastav

Voda, etanol, katjonski surfaktant <5%, glicerin

Pošaljite upit

80+ Partneri sirom Srbije