Asepsol 0,2%

Koristi za opštu upotrebu za dezinfekciju ruku
i dezinfekciju površina u domaćinstvima.

  • ISO PET 1250ml
  • 750ml
  • 1L
  • 5L

Asepsol je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje:podova, radnih površina, predmeta i opreme u zdravstvu,veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskimdvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, uobjektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj industriji, industriji pića, hotelima,restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obaveznida primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobrehigijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju naprincipima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a.

Možda će vam se svideti …